Интернет-сайтқа қатысты жауапкершілікті шектеу туралы мәлімдеме
Осы интернет-сайт ("Сайт")" Jusan Invest" АҚ-қа ("Компания") тиесілі. Қазақстан Республикасы ақпарат және коммуникациялар министрлігінің байланыс, ақпараттандыру және бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік бақылау комитеті берген мерзімді баспасөз басылымын, ақпарат агенттігін және желілік басылымды 30.06.2017 ж. № 16595-СИ қайта есепке қою туралы куәлік.

Осы интернет-ресурс, сондай-ақ мобильді қосымша, әлеуметтік желілер, маркетингтік және аналитикалық материалдар, журналдар, брошюралар және басқа да баспа немесе электрондық басылымдар, Компанияның тиісті интернет-ресурстары (бұдан әрі «Ресурстар») ақпаратты соның ішінде, бірақ олармен шектелмей келесілерді қамтиды: деректер, хабарламалар, аналитикалық және басқа есептер, бағалаулар, пікірлер, ұсыныстар, түсініктемелер, түсініктемелер және ресурстардың мазмұнын біріктіретін мәтіндерді, иллюстрацияларды, графиканы және кодтарды қоса алғанда, басқа да ақпарат (бұдан әрі - Мазмұны ретінде).

Зияткерлік меншік.
Ресурстарда / оның ішінде орналасқан Мазмұндағы зияткерлік қызмет нәтижелеріне қатысты барлық авторлық және басқа құқықтар Компанияға немесе оның тобының мүшелеріне тиесілі. Егер басқаша көрсетілмесе, Мазмұнның барлық көшірмелері мен басып шығаруларында Компанияның авторлық құқығы және басқа да меншіктік ескертулері болған жағдайда, Мазмұнды тек өзіңіз үшін қарауға, көшіруге және басып шығаруға болады.
Жоғарыда аталғандарды қоспағанда, Ресурстардағы/бірде-бір материал Ресурстарды пайдаланушыға (бұдан әрі пайдаланушы) қандай да бір құқықтар немесе лицензиялар беруді білдірмейді. Сіз Ресурстарды немесе Мазмұнды толығымен немесе ішінара, оның ішінде қию, басқа сайттарға немесе басқа жарияланымдарға қосу немесе туынды туындыларды жасау үшін пайдалану арқылы өзгертуге немесе көшіруге болмайды. Компанияның немесе оның тобының мүшелерінің тауар белгілерін соңғысының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз пайдалануға болмайды.

Ресурс мазмұны.
Компания Мазмұнның дәлдігі мен өзектілігін қамтамасыз ету үшін ақылға қонымды шараларды қабылдайды, бірақ Қоғам және үшінші тұлғалар ұсынатын Ресурстарда/қолда бар ақпарат негізінде жүзеге асырылған үшінші тұлғалардың әрекеттері үшін жауапкершілікті өз мойнына алмайды.
Ресурстарда/олардың ішінде қамтылған ақпарат, пікірлер заңға немесе ережелерге қайшы келетін немесе тіркеуді немесе лицензиялауды талап ететін кез келген юрисдикциядағы кез келген тұлғаға немесе ұйымға таратпауға немесе пайдалануға арналмаған.
Компания берілген ақпараттың немесе пікірлердің әрқашан дұрыс екенін немесе толығымен берілгенін білдірмейді, дегенмен олар сенімді көздерден алынған деректерге негізделген. Берілген ақпарат инвестициялық шешімдер қабылдау үшін жалғыз нұсқаулық ретінде пайдаланылмауы керек. Бағалы қағаздар мен қаржы құралдары туралы барлық ақпарат тек индикативті болып табылады.
Ресурстардың мазмұны бағалы қағаздарға және/немесе басқа активтерге салынған инвестициялардан белгілі бір табысты алудың кепілі немесе осындай инвестициялармен байланысты ықтимал кіріс мөлшерінің тұрақтылығының кепілі ретінде қарастырылмауы керек. Өткендегі белгілі бір қайтарым болашақта қайтарудың кепілі емес. Активтердің немесе қаржы құралдарының құны қаржы нарығындағы жағдайға байланысты төмендеуі немесе жоғарылауы мүмкін, ал мемлекет инвестициялық қорларға салынған инвестицияның табыстылығына кепілдік бермейді.
Қызметтер туралы ақпарат, сондай-ақ Ресурстарда жарияланған кез келген басқа ақпарат Компанияның ең жақсы білімі мен сеніміне сәйкес беріледі. Бұл ретте әрбір пайдаланушы/инвестор өз инвестицияларының экономикалық тәуекелдері мен пайдасын, құқықтық, салықтық және бухгалтерлік салдарын дербес бағалауы керек.

Ресурстардағы/ішіндегі статистиканы біз сенімді деп санайтын кез келген көздерден алуға болады. Ресурстарда/оларда қамтылған кез келген пікірлер немесе бағалаулар жарияланған күндегі Компанияның пікірін көрсетеді және кез келген уақытта ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Мазмұн «сол қалпында» негізінде беріледі және Компания Ресурстар мен Мазмұнға қатысты ешбір мәлімдеме немесе кепілдік бермейді, оның ішінде шектеусіз (i) уақтылылық, валюталық, дәлдік, толықтық, сенімділік, қолжетімділік, немесе жарамдылық.кез келген мақсат, (ii) Ресурстарды пайдалану қатесіз, қауіпсіз және үзіліссіз болады, (iii) Компания кез келген қателерді түзетеді немесе Ресурстар вирустар немесе басқа зиянды кодтарсыз болады, және (iv) Мазмұн мен Ресурстар үшінші тараптардың құқықтарын бұзбауы. Компания кез келген уақытта және ескертусіз жұмысты өзгерту және/немесе тоқтата тұру немесе Ресурстарды немесе оның кез келген бөлігін толығымен жабу құқығын өзіне қалдырады.

Компания (оның лауазымды тұлғаларын, акционерлерін, қызметкерлерін, агенттерін және басқа өкілдерін қоса алғанда) пайдаланушылардың талаптарын қабылдамайды және пайдаланушылардың (i) қол жеткізуге, пайдалануға байланысты туындайтын залалдар мен тікелей немесе жанама залалдар (оның ішінде жоғалған пайда) үшін жауапты емес. немесе Ресурстарды, Мазмұнды немесе кез келген қатысты интернет-сайтты пайдалану мүмкін еместігі немесе (ii) қате, жіберіп алмау, үзіліс, ақау, тоқтап қалу немесе жіберудің кешігуі, компьютерлік вирус немесе жүйе ақаулығы және пайдаланушы шығындарымен байланысты (соның ішінде заңды алымдар), сондай-ақ (i) Ресурстарды немесе Мазмұнды теріс пайдаланудан немесе (ii) Компанияның зияткерлік меншік құқықтарын бұзудан туындайтын.

Мазмұн авторларының (оның ішінде Қоғамның лауазымды тұлғаларының, акционерлерінің, жұмыскерлерінің, агенттерінің және басқа да өкілдерінің) Қазақстан Республикасының заңнамасына (соның ішінде бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамаға және салық заңнамасына) түсініктемелері мен ескертулері: нормативтік құқықтық актілер, міндетті болып табылмайды және міндетті болып табылмайды, ақпараттық және ұсынымдық сипатта болады, пайдаланушының келісімге немесе өз пікірін білдіруге құқығы бар құқықтық актілерді түсіндіру және жағдай туралы авторлардың объективті пікірін білдіреді. көзқарасы, авторлардың пікірінен өзгеше. Мазмұн инвестициялық, заңдық, салықтық немесе инвестициялық немесе басқа шешім қабылдау кезінде сүйенуге болатын басқа кеңестер немесе кеңестер болып табылмайды.

Болжамды мәлімдемелер
Ресурстар Компания қызметінің немесе бизнес стратегиясының ықтимал немесе күтілетін болашақ нәтижелері туралы айтатын болашақ мәлімдемелерді қамтуы мүмкін. Мәлімдеме және басқа Мазмұн тек ақпараттық мақсатта берілген және ескірген болуы мүмкін. Сонымен қатар, Ресурстардағы/берілген материалдардың ешқайсысы бағалы қағаздарды (қаржы құралдарын) немесе инвестицияларды сатып алу немесе сату бойынша ұсыныс болып табылмайды.

Ресурстарда тізімделген кез келген баға нысанасы бір немесе бірнеше бағалау үлгілеріне негізделген болжауға болады, сондықтан кез келген баға мақсаты таңдалған модельге тән тәуекелге, сондай-ақ басқа сыртқы тәуекел факторларына ұшырауы мүмкін. Ресурстар кәсіби, инвестициялық немесе кез келген басқа кеңестер немесе ұсыныстар беруге арналмаған және нақты инвестициялық мақсаттарды, қаржылық жағдайды немесе жеке пайдаланушылардың қажеттіліктерін ескермейді. Кез келген ақпаратқа әрекет жасамас бұрын, оның пайдаланушының/инвестордың нақты жағдайларына сәйкес келетін-келмейтінін қарастыру керек және қажет болған жағдайда кәсіби кеңес, соның ішінде салықтық кеңес алу керек.

Мүдделер қақтығысы.
Компания уақыт өте келе Ресурстарда / оның ішінде көрсетілген кез келген қаржылық құралдарды (құнды қағаздарды) сатып алуы немесе сатуы немесе оларға материалдық мүддесі болуы мүмкін немесе кез келген уақытта қарым-қатынас жасай алады, корпоративтік қаржыны, капитал нарығын және/немесе басқа қызметтерді ұсына алады. Ресурстарда/оның ішінде көрсетілген тұлғалар мен ұйымдарға қызметті ұсына алады. Нәтижесінде пайдаланушылар/инвесторлар Компанияда жеке тұлғаларға немесе ұйымдарға қатысты бір немесе бірнеше мүдделер қақтығысы болуы мүмкін екенін білуі керек.

Сонымен бірге, Ресурстарда/хабарламалар жасайтын сарапшылар мұндай құжаттардың мазмұны шынымен олардың қаралып отырған мәселе бойынша көзқарастары мен пікірлерін көрсететінін және талдаушыларға осындай жарияланымды/хабарламаны құрастыру кезінде Қоғамнан немесе басқа тұлғадан ешқандай заңсыз ықпал немесе қысым көрсетілмегенін мәлімдейді және растайды. Сарапшылардың сыйақысының ешбір бөлігі мұндай құжаттарда қамтылған нақты ұсынымдарға немесе пікірге тікелей немесе жанама түрде қатысты болған жоқ немесе болмайды.

Үшінші тарап сайттары.
Ресурстарда үшінші тарап веб-сайттарына гипермәтіндік сілтемелер болуы мүмкін. Компания бұл сілтемелерді сізге ыңғайлы болу үшін береді және сіз қол жеткізе алатын немесе кіре алатын сайттарды бақыламайды. Компания үшінші тарап веб-сайттарына, олардың мазмұнына немесе қолжетімділігіне қолдау және демеушілік көрсетпейді, мақұлдамайды немесе басқа жолмен жауапкершілікті өз мойнына алмады. Атап айтқанда, Компания үшінші тарап веб-сайттарындағы кез келген тұлғаның зияткерлік меншік құқықтарының бұзылуына немесе осы веб-сайттарда бар кез келген ақпаратқа немесе пікірге байланысты жауапкершілікті өз мойнына алмайды.

Құжаттар аудармалары.
Мазмұнның (бар болса) ағылшын тіліне кез келген аудармалары тек ақпараттық мақсаттар үшін жасалған. Компания кез келген тұлғаның осындай аударымалар негізінде жасаған әрекеттері үшін жауапты емес. Ресурстарға келушілерге Ресурстарда/оның ішінде табылған әрбір тиісті құжаттың орыс тіліндегі түпнұсқасына сілтеме жасау, сондай-ақ әрбір құжаттың/материалдың дәл аудармасын алу үшін олардың кеңесшілерімен кеңесу ұсынылады.

Жеке ақпаратты пайдалану.
Компанияға info@jusaninvest.com мекенжайы бойынша хабарлама жіберу немесе Ресурстар арқылы басқа жолмен ерікті түрде берілген жағдайларды қоспағанда. Компания Ресурстарды пайдаланушылар туралы ешқандай жеке ақпаратты жинамайды. Компания осы жолмен берілген ақпаратты пайдаланушымен берілген мәселе бойынша хат алмасу үшін ғана пайдалануға міндеттенеді. Қоғам мұндай ақпаратты, оның ішінде тиісті хат-хабарларды өз мұрағатында сақтайды. Қолданыстағы заңнамада немесе келісім-шартта талап етілмесе немесе хат алмасуда талқыланатын тиісті мәселені шешу үшін қажет болмаса, Компания бұл ақпаратты байланысты емес үшінші тұлғаларға жарияламауға міндеттеледі. Пайдаланушы өзінің жеке деректерін пошта арқылы info@jusaninvest.com электрондық пошта мекенжайына немесе басқа жолмен Ресурстар арқылы жіберген кезде, пайдаланушы бұл ақпаратты Компанияның пайдалануына келісімін білдіреді.

Пайдаланушылар/инвесторлар ресурстарға қол жеткізу кезінде қиындықтарға тап болса, info@jusaninvest.com немесе +7 7172 644 000 нөміріне хабарласа алады.